AKA představuje Zásady férového tendru a nabízí kontrolu zadávací dokumentace

10.04.2015 13:50:00

Asociace komunikačních agentur (AKA) přichází s rozšířením Zásad férového tendru a s nabídkou dalších služeb, které rozvíjejí iniciativu Férový tendr. Projekt Férový tendr má za cíl eliminovat zbytečně vypisované tendry a pro ty ostatní stanovit jasná pravidla, z jejichž dodržování profitují agentury i zadavatelé.  

S iniciativou Férový tendr přišla AKA koncem roku 2014. Projekt do této chvíle stavěl především na mapování trhu a postojů agentur i zadavatelů. K dnešnímu dni bylo na základě těchto zjištění zpracováno 9 základních Zásad férového tendru, které  pojmenovávají nejčastější chyby či nedorozumění při organizaci výběrových řízení u nás. Zásady férového tendru do detailu rozvádí brožura, která je umístěna na webu www.ferovytendr.cz, a kterou si mohou zájemci stáhnout zde. „V brožuře jsme se záměrně soustředili na zdůraznění benefitů jak pro agentury, tak pro zadavatele,“ říká Michal Charvát, ředitel AKA a dodává: „Spolupráci mezi oběma skupinami považujeme za klíčovou a budeme rádi, když se do diskuzí kolem Férového tendru zapojí co nejvíce praktikujících subjektů.“

Zásady férového tendru:

  1. Tendr jen když je potřeba
  2. Rozumný počet agentur
  3. Rozpočet není tajný
  4. Dostatek času a jasný timing
  5. Dostatek příležitostí k setkání týmů
  6. Jasná hodnotící kritéria a zpětná vazba
  7. Účast odpovědných osob
  8. Nezatěžujme se zbytečnostmi
  9. Požadavek exkluzivity není automatický

Zpracováním Zásad iniciativa nekončí, ale naopak startuje. Cílem je vytvořit platformu pro diskuzi a další rozvoj. Výsledkem budou v budoucnu případové studie dokumentující výhody respektování Zásad, vzory jednotlivých dokumentů používaných ve výběrových řízeních apod. Diskuze budou probíhat online, ale i v rámci workshopů, které bude AKA zájemcům nabízet.

Za první půlrok existence už přinesl projekt své ovoce. „Trochu jsme se zprvu obávali reakce zadavatelů hlavně z řad větších firem, ale jsme velmi příjemně překvapeni tím, jak Zásady férového tendru vnímají,“ říká Oldřich Dostál, předseda sdružení Digitální agentury, sekce při AKA a dodává: „Díky srozumitelně formulovaným Zásadám můžeme zadavatelům jednoduše vysvětlit, proč po nich požadujeme na příklad kontakt s decision makery od prvního momentu nebo odhalení skutečného rozpočtu. Ve většině případů nemají problém uvést tendrovou dokumentaci do souladu se Zásadami férového tendru, protože to přináší jasné benefity i jim.“

Firmy, které si nejsou jisté, zda při plánování a realizaci výběrových řízení postupují efektivně a férově, mohou využít nově představenou službu „Ověření briefu“. AKA nabízí všem, kdo se chtějí řídit Zásadami férového tendru, bezplatnou kontrolu zadávací dokumentace, kterou v současné době při vypisování tendrů používají. Zadávací dokumentaci posoudí z hlediska Zásad férového tendru odborníci z Asociace komunikačních agentur. V případě dokumentace, která se týká oblasti digitálních řešení, se jako konzultanti připojí zástupci digitální sekce – Digitální agentury, sekce při AKA. Zájemci mohou svou stávající dokumentaci poslat na adresu info@ferovytendr.cz a do dvou týdnů ji dostanou zpět s odborným komentářem.

Více informací i plné znění Zásad najdete na webu www.ferovytendr.cz.

  ft

 

Facebook

pruh_loga_agentur_2_copy

Správa webu WebMotion
Redakční systém | E-mail marketing | SEO a internetový marketing