Digitální Agentury pozvaly klienty k diskusi na "férovku"

23.11.2010 19:00:00

23. listopadu 2010 se uskutěčnila první odborná konference organizovaná sdružením Digitální agentury, sekce při AKA. Řečníci se zaměřili na praktické aspekty vztahu mezi klientem a jeho agenturou, což ocenili zástupci bezmála osmdesáti zadavatelů i agentur, kteří se konference zúčastnili.

Konference byla mimořádná i tím, že se na její přípravě a realizaci podíleli společně představitelé jinak konkurenčních hráčů na trhu.

V rámci čtyř přednášek a dvou diskusních panelů provedli zástupci předních digitálních agentur účastníky konference jednotlivými fázemi realizace projektu.

Téma Zrození projektu představili Barbora Wagnerová ze Symblaze a Vladimír Rejlek z Publicis MODEM, kteří mimo jiné rozvedli myšlenku zefektivnění komunikace mezi klientem a jeho agenturami již ve fázi zadání briefu. Posluchačům z řad zadavatelů nabídli ke zvážení volbu tzv. řídící agenrury, která by následně koordinovala práci všech dalších zúčastněných agentur, aby bylo dosaženo maximální synergie ve prospěch klienta. V neposlední řadě také otevřeli problém včasného zadávání briefů, které umožní kvalitní realizaci projektu.

Druhá přednáška se zabývala Exekucí a provedením projektu. Robert Haas z agentury SYMBIO Digital a Michal Nýdrle z Nydrle Digital vyzvali zadavatele k větší odvaze v realizaci digitálních kampaní. Poukázali na to, že nekvalitně provedená kampaň může mít dlouhodobý negativní vliv na značku. Jako problém vidí skutečnost, že většina zadavatelů a často i agentur nedokáže rozpoznat kvalitní provedení kampaně, což se projevuje ve stagnaci trhu. Cestou je podle nich lepší komunikace mezi klientem a agenturou, osvěta trhu. Klienti se musí naučit rozpoznat a chtít vyšší kvalitu a agentury se na druhé straně musí víc snažit ve fázi přesvědčení klienta a samotné exekuce kampaně. Nevyhnuli se ani otázce rozpočtů, i když v této souvislosti kladli důraz především na zaplacení kvality. „Věříme, že si to společně můžeme víc užívat, být odvážnější a chtít lepší kvalitu,“ zaznělo na závěr tohoto bloku.

Tématu Rozvoje a správy projektu se věnovali Jiří Langer z GREY Digital a Tomáš Jindříšek z OgilvyInteractive. Poukázali na důležitou skutečnost, že spuštěním digitálního projektu vše teprve začíná. Profesionální agentura dokáže již předem analyzovat jak kampaň a její výsledky maximálně využít i po jejím skončení, respektive jak na jednu kampaň navázat další kampaní tak, aby to klientovi přinášelo konstantně očekávané výsledky. Kvalitní kampaň by neměla být samoúčelná, ale měla by mít jasně stanovené krátkodobé i dlouhodobé cíle, s jejichž realizací je třeba dopředu počítat jak z pohledu investic, tak z pohledu pracovní kapacity. Mluvčí zdůraznili, že nestačí jen shromáždit kontakty a vytvořit komunitu, je třeba s nimi dále pracovat a dlouhodobě se jim věnovat. Jen tak se investice do kampaně skutečně vyplatí.

Poslední přednáška pod vedením Jiřího Malého z Mather Advertures a Michala Popeláře z agentury Wunderman se zabývala Vyhodnocením projektu. Přednášející analyzovali současné způsoby hodnocení digitálních kampaní a přiřadili jim relevantní výsledky. Zdůraznili, že klíčové je stanovení cílů a v závislosti na těchto cílech i použití vhodných metod vyhodnocení. Ilustrovali důležitost finálního i průběžného hodnocení kampaní pro optimalizaci jejich realizace. Důležitým bodem byla i zde otázka synergie různých komunikačních kanálů, které se navzájem doplňují a ovlivňují, což má dopad i na výsledné hodnocení úspěšnosti kampaně. K zamyšlení nabídli ukázku kampaně, kde klient věnoval čas i peníze na vytvoření optimální formy prezentace testováním několika verzí bannerů.

Do dvou panelových diskusí se aktivně zapojili i diváci. Ukázalo se, že v mnoha případech si uvědomují nutnost včasného plánování, ale překážkou jsou procesy ve větších korporacích, kde do takového procesu zasahuje příliš mnoho osob a marketingoví specialisté se často ocitají mezi dvěma kameny – nadřízený a agentura. Diváci z řad zadavatelů vyjádřili potřebu užší spolupráce s agenturou při prosazování cílů a provedení kampaně, včetně investic ve vztahu k jejich nadřízeným. Jako problém na straně zadavatelů se také ukázala otázka personální kapacity interních týmů klienta. Velký zájem vzbudilo téma vyhodnocení projektů. Ukázalo se, že klienti by uvítali větší zapojení agentur do obhájení investic do projektů, nicméně si uvědomují, že je to především otázka rozpočtu, protože detailní vyhodnocení je náročné zejména na pracovní síly.

Doufáme, že konference byla přínosná pro zadavatele stejně jako pro agentury. Děkujeme všem za účast a těšíme se na setkání na další odborné konferenci. V případě dotazů či podnětů na další témata k rozpracovaní se prosím obracejte na níže uvedený kontakt nebo využijte naší facebookové stránky. 

Všechny přednášky jsou ke stažení zde.
Fotografie z konference najdete na našich facebookových stránkách zde.

Radka Spiesová

PR konzultant
radka.spiesova@digitalniagentury.cz
+420 721 300 336

 

Facebook

pruh_loga_agentur_2_copy

Správa webu WebMotion
Redakční systém | E-mail marketing | SEO a internetový marketing