Digitální Agentury, sekce při AKA spouští webovou prezentaci s tipy pro zadavatele

21.09.2010 18:55:00

Digitální Agentury, sekce při AKA, která sdružuje přední marketingově orientované digitální agentury představuje novou verzi webových stránek, které v první fázi přinášejí užitečné informace zejména pro zadavatele kampaní.

Členy sekce Digitální Agentury je v současné době 10 agentur, které patří mezi špičku na poli digitálních řešení u nás. V souladu se stanovami sekce rotuje předsednictví každého půl roku mezi členskými agenturami. Jiřího Langera, který zastupoval EURO RSCG Digital nyní vystřídal Michal Nydrle z Nydrle Digital a od března 2011 přejde předsednictví na Roberta Haase z agentury SYMBIO.

Na stránkách www.digitalniagentury.cz lze nyní nalézt profily členů sekce, kontakty a ukázky realizací kampaní.

Jedním z hlavních cílů webové prezentace je poskytnout oporu zadavatelům při rozhodování o realizaci kreativních digitálních kampaní a přiblížit možnosti digitálních řešení širší veřejnosti. Pozornost je v první fázi věnována zejména otázkám okolo výběrových řízení.

„Z praxe víme, že průběh výběrových řízení je často neefektivní a nepřináší očekávaný výsledek ani pro zadavatele, ani pro zúčastněné agentury,“ říká Michal Nydrle, předseda sekce Digitální Agentury a dodává: „Proto jsme na základě zkušeností všech našich členských agentur zformulovali vzor zadání – tzv. briefu od zadavatele pro agenturu, který je základem pro vytvoření efektivního a kreativního zpracování kampaně.“

Vzorový brief je koncipován tak, aby byly pokryty všechny aspekty kampaně, a aby zadavatel získal potřebné informace o agentuře, která se výběrového řízení účastní. Použití vzorového briefu zároveň usnadní zadavatelům porovnání zpracování zadání zúčastněnými agenturami, aby tak mohli snáze posoudit, které řešení je pro ně nejvhodnější.

Možnosti digitálních řešení i nové trendy budou prezentovány i na na prvním odborném semináři, který sekce Digitální Agentury připravuje na podzim 2010.

 

Facebook

pruh_loga_agentur_2_copy

Správa webu WebMotion
Redakční systém | E-mail marketing | SEO a internetový marketing