Iniciativa Férový tendr - společný projekt Asociace komunikačních agentur a její sekce Digitální agentury

23.10.2014 10:35:00

Asociace komunikačních agentur (AKA) představuje pod názvem Férový tendr jednotnou iniciativu za zlepšení systému výběrových řízení. Projekt má za cíl eliminovat zbytečně vypisované tendry a pro ty ostatní stanovit jasná pravidla, z jejichž dodržování budou profitovat agentury i zadavatelé. Soubor doporučení pod názvem „Zásady férového tendru“ představí AKA začátkem listopadu. Iniciativa Férový tendr reaguje na stále se zvyšující počet vypisovaných tendrů a jejich často neprofesionální průběh. Jejím cílem je pomoct eliminovat zbytečné tendry, zvýšit vzájemnou důvěru mezi klienty a agenturami a nastavit jasná pravidla, která budou obě strany dodržovat. 

„Aktuální trend na trhu spíše nahrává vyšší frekvenci výběrových řízení, neboť zadavatelé častěji volí formu projektové spolupráce na úkor dlouhodobějšího vztahu,“ říká Pavla Dúbravská, executive director agentury Nydrle a jedna z iniciátorek projektu.

Iniciativa Férový vznikla jako společný projekt Asociace komunikačních agentur a její sekce Digitální agentury. Po konzultacích se zástupci klientů byly sestaveny Zásady férového tendru, zabývající se nejproblematičtějšími aspekty tendrů. Mezi ně patří například nejasná definice hodnotících kritérií, netransparentní harmonogram nebo vysoký počet účastníků výběrového řízení. Zásady férového tendru představí autoři projektu na konferenci Forum Media 5. listopadu.

 „V rámci iniciativy budou průběžně probíhat workshopy, diskuse na konferencích a další aktivity, které mají myšlenku dále rozvíjet a hlavně uvést do praxe.“ říká Jan Binar, prezident AKA a dodává: „Veškeré informace budeme zveřejňovat především na novém webu www.ferovytendr.cz, který se rozběhne začátkem listopadu.“

Nejčastější bolesti tendrů: primát ceny, ztráta motivace a nedostatek času

Iniciativu Férový tendr odstartoval dotazníkový průzkum, který mezi klienty a komunikačními agenturami zmapoval problematická místa tendrování. Zjištění z této analýzy se stala základem Zásad férového tendru.

Průzkum potvrdil, že tendrování je zdaleka nejčastějším způsobem výběru agentury. Důvodem jsou zejména interní předpisy nedovolující spolupráci s agenturou bez výběrového řízení a skutečnost, že tendry umožňují vyvinout tlak na výslednou cenu. Jednostranná orientace na cenu je ale současně i jedním z hlavních problémů, na který sami klienti upozorňují. Dotazovaní zadavatelé totiž přiznali, že výběrová řízení často nezohledňují kvalitu a kritéria jako je osobní zkušenosti či doporučení. Skutečnost, že o vítězi tendru často rozhoduje jen cena, je největší bolestí výběrových řízení také podle mínění agentur.

Z průzkumu také vyplynulo, že výběrová řízení jsou časově, resp. finančně náročné procesy vyčerpávající jak agentury, tak i zadavatele. Zpracování výběrového řízení stojí agentury průměrně 100 – 300 tisíc Kč. Ročně se přitom zpravidla účastní  6 – 9 tendrů, přičemž skicovné v naprosté většině neobdrží. Důsledkem zvyšujícího se počtu vyhlašovaných tendrů je, že agentury častěji než dříve některá pozvání do tendru odmítají. O účasti v tendru se rozhodují nejčastěji podle předchozí zkušenosti s konkrétním klientem, interních kapacit, kvality briefu a pověsti, kterou klient na trhu má (graf č.1). 

Problematickým se ukázal také samotný počet účastníků tendru. Zadavatelé v průzkumu uvedli, že do výběrových řízená zvou velmi často pět a více agentur. Vysoký počet agentur však ve výsledku snižuje jejich nasazení a vytváří enormní časové nároky na hodnotící tým na straně klienta (graf č.2).

  graf1

graf2

 

Facebook

pruh_loga_agentur_2_copy

Správa webu WebMotion
Redakční systém | E-mail marketing | SEO a internetový marketing